Orszagút Társulat 2014.02.05. 22:00

"Visszaemlékezések a magyar XX. századra"

 

Az Országút Társulat első visszaemlékezéseket gyűjtő pályázatára

beérkezett emlékekből kiadott könyv 2014-ben jelent meg.

 

Visszaemlékezések a magyar XX. századra

- 2014 -

Könyvismertető: 


"Visszaemlékezések a magyar XX. századra"

Visszaemlékezni nem időtöltés, hanem az idő kiteljesítése. Az elmúlt időké. Az emlékezés belső törvény, rója utait abban is, aki nem akarja. Megörökíteni a múltat azonban nem kényszer, de fölismerés, remény. S számunkra ajándék. Itt a közös magyar múltból.

Katonák a frontról, lányok az óvóhelyről, gyerekek az ostromról és  megszállásról, elhurcoltak a népirtásról, hadifoglyok nyugatról, keletről, felvidékiek a kitelepítésekről, fiatalok az 50-es évek diktatúrájáról, merészek 1956 fényéről, papírok az állambiztonságiakról.

500 oldalon 55 visszaemlékezést foglal magába a könyv, a Társulat 2013-ban kiírt pályázatának legjavát.

 

 

ISBN 978-963-08-8959-9

 

Tartalom:

 • I világháború és proletárdiktatúra 1914-1919: Fenyvesi János, Nagy Etel (Tóth Vilmosné)      
 • Országgyarapodás 1938: Fux János
 • II. világháború: front 1942-45: Menyhárt István, Kehidai Antal, Tankó Imre, Szígyártó Endre, Szőcs Emil, Bondár Imre, Futó József    
 • Délvidéki népirtás 1944: Kamarás Mihály, Nagy János
 • II világháború: ostrom és megszállás 1944-1945: Fazakas Árpád, Voloncs Erzsébet (Bányász Viktorné), Jávor Gizella (Zubricky Jánosné), Lénárt Béla, Kiss Mária (Szetteléné), Vass Erzsébet, Poór Gábor, Csóka Ede, Ruzsás Izabella (Küllei Lászlóné), Bendes József, Nagy Miklós, Constantinovits Milán, 
 • Eltűntek keresése 1943-1950: Csémi Imre, Ágoston István
 • Hadifogság nyugaton 1944-1946Lucza Zoltán, Borcsiczky Gyula, Monostori Rezső, Kehidai Aurél 
 • Kényszermunka keleten 1944-1951: Weigler Géza, Szalkári István, Czifrus István, Böröcz György, Kiss Károly      
 • Kivándorlás 1946-1948: Goór György, Fenyvesi Kálmán 
 • Kitelepítés a Felvidékről 1947-1953: Csóka Eduárd, Horváth Lajos, Szalay Ilona (özv. Laczkó Ferencné), Németh Ilonka (f. Pető ), Molnár István, Szűcs Mária (Nagy Gergelyné), Mészáros István
 • Az 50-es évek: Fazakas Árpád, Somogyi Dénes, Vasi Ferenc, Harrach Erzsébet 
 • 1956 és következményei 1956-1959: Juhász János, Bárdos Beáta (Király Szabolcsné), Constantinovits Milán, Nagy Miklós, Tátos Gyöngyi, Tátos István. Vasi Ferenc Péter, Puskás Attila 
 • A változhatatlan proletárdiktatúra 1960-as évek: Kondorosy Pál, Jalsovszky Vilmos

 

 A könyvről írták: A Krónika c. erdélyi napilapban